Tag Archives: School

做数学题赢iPad——挪威数学马拉松赛(MatteMaraton)

在Asker的本地群讨论时,听一个朋友说有个华人孩子在一个数学竞赛中获奖(新闻)。然后得知挪威有数学马拉松(MatteMaraton)这样的比赛。然后问老大知不知道这个比赛,她说有个同学赢了一个iPad。

搜了一下,MatteMaraton 2018的奖品还不少:
* EVRY提供的10台iPad
* 和Fredric Aasbø(Formula Drift世界冠军)一起漂移
* 40个Chromecast
* 电影票若干
* 15个Star Wars™: Jedi Challenges VR-kit(看样子像是Lenovo提供的)

又了解了一下,好像上述奖品和奖项并不是按什么一二三等奖颁发的,而是在完成指定内容的学生中抽签决定的。

不过看了一下获奖名单,77人中,Oslo有4个,Bærum有2个,Asker竟然有15个…

挪威卡拉OK网站 – Kor Arti’

Kor Arti’, 针对挪威在校中小学生的,如果你有Feide账号,就可以登陆了。有文本动画显示以及音频等,但没有视频,还提供了Spotify和Youtube链接。文本无法复制…

妞妞(小学三年级)期末汇报表演时,大概合唱和竖笛演奏了如下几首歌:

挪威中文学校

前言(挪威小集)

4月29日,由孔子学院总部主办,中国驻挪威大使馆和卑尔根孔子学院承办的“汉语桥”世界大、中学生中文比赛挪威赛区决赛在奥斯陆举办。共有15名入围选手参加了比赛。
一方面越来越多的歪果仁开始学中文,另一方面很多海外的中国家长常因为孩子的中文教育苦恼。孩子不愿意学习,父母也没有足够时间精力去教。更有人问,为什么一定要要让孩子学习中文呢?

之前小集有几篇文章都回答了这个问题,概括起来说,有以下几个原因。

首先语言是一个工具,中文可以帮助父母和子女互相交流更加顺利,增强彼此的情感纽带以及互相理解,更准确传递价值观念。记得有个家长抱怨,在挪威的孩子长大以后,听不懂中文,当自己想对孩子讲某个道理,某个故事的时候,感觉很吃力,最后只能憋在肚子里算了。

Continue reading

No easy vacation for pupils in Norway

My daughter just went to school a few weeks ago. We started to think about the vacation days around Christmas and New Year. When my daugter was in kindergarten, normally we can choose her vacation days as we want. But now, the thing is different.

After talk with the teacher, she said that she only can approve the day-off upto 1 day. And we should submit the application to kommune(the government, and the public schools are parts of it) if more than 1 day. And the application, which is related with vacation/holiday, will not be approved…

We live in Ullensaker, let me start from their webpages. In Ullensaker Kommune: Permisjon fra opplæringen, it mentions the the Education Act(Opplæringsloven) §2-11. (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)(Norwegian) and Act of 17 July 1998 no. 61 relating to Primary and Secondary Education and Training (the Education Act)(English)).

 • Opplæringsloven(Norwegian)

§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.
Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

 • Section 2-11. Leave of absence from compulsory education(English)

When defensible, the municipality may upon receipt of an application grant individual
pupils leave of absence for up to two weeks.
Pupils who belong to a religious community outside the Church of Norway have, upon
application, the right to be absent from school on those days their religious community
celebrates as holy. This right is conditional upon the parents ensuring necessary tuition
during the period of leave, so that the pupil is able to keep pace with the ordinary teaching
when the period of leave is at an end.

And the regulation from Ullensaker kommune:

Regler for elevpermisjon utover en dag i Ullensakerskolen:

Søknader om permisjon fra rett og plikt til opplæring i grunnskolen for å reise på ferie, innvilges
ikke.

Det kan søkes om permisjon fra rett og plikt til opplæringen på andre grunnlag enn ferie. Dette
inkluderer:

 • Permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall
  eller begravelse
 • Permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne
  på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til
  treningssamlinger eller lignende.

Regler for elevpermisjon på inntil en dag i Ullensakerskolen:

 • Det skal ikke innvilges permisjon til ferie
 • Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen.
 • Det kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilges permisjon til deltakelse i
  spesielle arrangementer og markeringer, som f.eks:
  • Familiebegivenheter
  • Idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne etter dokumentasjon
  • Organisasjonsarbeid og politisk arbeid etter dokumentasjon
  • Tradisjonsrike arrangementer i Ullensakerskolen etter dokumentasjon

The regulation from Bærum Kommune is similar.

Other information: